Skrota bilen guide

Hämtning

Vi vill att du ska känna trygghet genom hela arbetet. Efter att vi bokat en tid för avhämtning som passar båda parter behöver du inte tänka på speciellt mycket förutom registreringsbevis (del 2) och legitimation. Har du inte nycklar till fordonet är det bra om du meddelar oss detta tidigt. sverigebilskrot hämtar bilar i Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Södermans och delar av Östergötlands Län. Kan du inte närvara vid upphämtning kommer vi fram till en bra och smidig lösning som fungerar för oss båda.

01

Avregistrering

I samband med skrotning är det många som undrar hur de vet att bilen faktiskt blivit skrotad? En avregistrering innebär att fordonet tas bort från vägtrafikregistret permanent. När du överlämnar fordonet till sverigebilskrot utfärdar vi ett mottagningsbevis, det innebär att vi tar över äganderätten och ansvarar för att fordonet skrotas på ett korrekt sätt. Från Transportstyrelsen kommer du aldrig få ett brev om avregistrering, däremot kan du alltid gå in på Transportstyrelsens app* för att undersöka status på fordonet. En avregistrering räknas alltid från den dagen då anmälan inkommit till Transportstyrelsen. Viktigt att förtydliga är att avställning och avregistrering inte är detsamma. Vill du läsa med om avregistrering eller avställning?

*Appen går att ladda ner kostnadsfritt på App Store eller Google play.

02

Demontering

Vi på sverigebilskrot anser att skrota bilen och demontering är en naturlig del i fordonets livscykel. Som auktoriserad bilskrot innebär det att vi tar omhand fordonet på rätt sätt, utifrån säkerhet- och miljöaspekter. Vi dränerar bilen på sina farliga vätskor genom att samla upp dem i slutna kärl. Dessa tillsammans med tungmetaller skickas vidare för miljöbehandling. Batteriet, allt glas och hjulen monteras bort. Karossen pressas sedan ihop, transporteras och fragmenteras medan de metaller som finns i karossen fraktas till ett smältverk för återanvändning. För oss på sverigebilskrot är det viktigt att demonteringen utförs på ett säkert tillvägagångssätt för såväl personal som för miljön.

03

Återvinning

När vi utför sverigebilskrot försöker vi återanvända så mycket delar och material som möjligt. Därför är det viktigt att metallerna som kan smältas och återanvändas görs det. Likaså att de delar som är i gott skick och funktionella får leva vidare. Vi är därför anslutna till bildelsbasen där du kan leta efter de fordonsdelar du är i behov av. Där kan du bland annat söka på bilmodell, fordonstyp, registreringsnummer eller en utvald bildel. På sverigebilskrot strävar vi efter att återvinna och återanvända skrotbilarna i största möjliga mån.

04

Avbokningssregler

Vi har en avbokningsavigft på 3000 kronor

Avgifter tillkommer för bilmodeller äldre än 1988.
Avgifter tillkommer för bilar som saknar många delar dvs. Inte är kompletta.

SKROTADE BILAR
0
ÅTERVUNNA RESERVDELAR
0
HÄMTADE BILAR
0
ÅRS ERFARENHET
0 +

Skrota bilen Stockholm - Boka gratis avhämtning

*” Boka gratis hämtning